ریشه استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار

ریشه: استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار سلاح شیمیایی موصل نیروهای عراقی

فروشنده نامزد عالی ترین فیلم خارجی جایزه بفتا شد

فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی نامزد عالی ترین فیلم خارجی جایزه معتبر بفتا شد.  فروشنده نامزد عالی ترین فیلم خارجی جایزه ب..

ادامه مطلب