ریشه استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار

ریشه: استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار سلاح شیمیایی موصل نیروهای عراقی

گت بلاگز اخبار اجتماعی روده را تا انتها فیلتر بکن!

گوش و چشم و حلق و لوزالمعده را/ تا نوک انگشت پا فیلتر بکن/ معده و نای و مری را کلهم/ روده را تا انتها فیلتر بکن…

روده را تا انتها فیلتر بکن!

روده را تا انتها فیلتر بکن!

عبارات مهم : انگشت

گوش و چشم و حلق و لوزالمعده را/ تا نوک انگشت پا فیلتر بکن/ معده و نای و مری را کلهم/ روده را تا انتها فیلتر بکن…

در حاشیه فیلتر شدن تلگرام

روده را تا انتها فیلتر بکن!

هر چه دارم را بیا فیلتر بکن

هر چه خوش آید تو را فیلتر بکن

گوش و چشم و حلق و لوزالمعده را/ تا نوک انگشت پا فیلتر بکن/ معده و نای و مری را کلهم/ روده را تا انتها فیلتر بکن…

گردنم باریک تر از موی توست

از چه می ترسی؟! مرا فیلتر بکن

گوش و چشم و حلق و لوزالمعده را

تا نوک انگشت پا فیلتر بکن

روده را تا انتها فیلتر بکن!

معده و نای و مری را کلهم

روده را تا انتها فیلتر بکن

فکر حال و سرنوشت ما نباش

گوش و چشم و حلق و لوزالمعده را/ تا نوک انگشت پا فیلتر بکن/ معده و نای و مری را کلهم/ روده را تا انتها فیلتر بکن…

لحظه در لحظه شما فیلتر بکن

در پی علت نباش و دائما

هی نپرس اینکه چرا؟ فیلتر بکن

روده را تا انتها فیلتر بکن!

در غم توجیه کار خود نباش

هی نگو پرت و پلا، فیلتر بکن

از همین جایی که من هستم بگیر

تا به خط استوا فیلتر بکن

ترس دارد اژدهای هفت سر

هر کجا دیدی عصا فیلتر بکن

از فضاهای مجازی؛ الحذر!

این یکی را با وفا فیلتر بکن

فرصت تدبیر و راه چاره نیست

شک نکن تو جا به جا فیلتر بکن

از جهات متفاوت اقدام کن

صفحه صفحه لابلا فیلتر بکن

چون صلاح کار ما دست شماست

یا بکش ما را و یا فیلتر بکن…!

خبر آنلاین/ مجید مرسلی

واژه های کلیدی: انگشت | آنلاین | آنلاین | فیلتر شدن | لوزالمعده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog