ریشه استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار

ریشه: استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار سلاح شیمیایی موصل نیروهای عراقی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اینقدر به شادیهای مردم گیر می دهید که… ، علت خوش حالی شبانه مردم بعد از فوتبال،از نگاه یک روزنامه

وقتی معلمی مشق یک دانش آموز را به نشانه اعتراض، دو خط قرمز ضربدر می زند و این رویّه را ادامه می دهد، ناگزیر دانش آموز جهت نمایاندن خود، به حاشیه های مشق می پردا

اینقدر به شادیهای مردم گیر می دهید که... ، علت خوش حالی شبانه مردم بعد از فوتبال،از نگاه یک روزنامه

علت خوش حالی شبانه مردم بعد از فوتبال،از نگاه یک روزنامه/ اینقدر به شادیهای مردم گیر می دهید که…

عبارات مهم : ایران

وقتی معلمی مشق یک دانش آموز را به نشانه اعتراض، دو خط قرمز ضربدر می زند و این رویّه را ادامه می دهد، ناگزیر دانش آموز جهت نمایاندن خود، به حاشیه های مشق می پردازد. خط کشی می کند، گل و بوته می کشد، بلبل و کفتر و گاو و پلنگ را در صفحه مشقش جایگزین می کند و…

اینقدر به شادیهای مردم گیر می دهید که… ، علت خوش حالی شبانه مردم بعد از فوتبال،از نگاه یک روزنامه

چرا که، می خواهد مشق کند، ولی آقا معلم نمی بیند و یا به دماغ مبارک نمی گیرد. آقا معلم! مشق را، هرچند غلط غلوط دارد ببین، به اصل مشق احترام بگذار(بگزار)، آن وقت آرام و با زبان خوش به تصحیحش بپرداز! این کار مشکل ست؛ ولی جهت یک معلم نه. مگر آن که از بد اتفاق و با بی حوصلگی به معلمی روی آورده باشد‏‎.‎

اتفاقِ «به خیابان ریزی» بعد از فوتبال کشور عزیزمان ایران و مراکش، همان گل و بوته ای بود که به باعث خط خوردن ضربدری مشق ها خوش حالی حادث شد. تصور می کنید چند درصد از آن جمعیت که خیابان ها را قفل کردند، سینه چاک فوتبال بودند؟ و یا قربة الی الله(!) به باعث بُرد شانس آلود تیم کشور عزیزمان ایران تا صبح خیابان ها را در قُرُق خود داشتند؟ خیلی بودند؛ ولی «مشق ضربدر خورده ها» نیز کم نبودند‏‎.‎

وقتی معلمی مشق یک دانش آموز را به نشانه اعتراض، دو خط قرمز ضربدر می زند و این رویّه را ادامه می دهد، ناگزیر دانش آموز جهت نمایاندن خود، به حاشیه های مشق می پردا

مگر مرکّب برجام خشک نشده، همین اتفاق نیفتاد؟ مگر با اعلام ریاست جمهوری دوازدهم همین گونه نشد؟ مگر در وقایعی از این دست، خیابان ها مملو از جمعیت نگشت؟

مطمئن باشید، اگر فردا اعلام کنند مخازن سدّها پر شده، یا ریزگرد ها به طلسم اجنّه جات گرفتار و محو شدند، یا دریاچه ارومیه به بارش غیبیِ شب تا صبحی نجات یافت و یا این که ترامپ مرد!، باز هم بهانه های کافی جهت این اتفاق «به خیابان ریزی» فراهم شده است هست؛ مسأله می دانید چیست؟ یک متن، ضربدری خط قرمز خورده، ناچار هر روز یک حاشیه، جایگزین نیاز مشق نویسی شده است هست؛ متن مشق نشد، باسم الله! اینهمه حاشیه و رنگ و برق و ابتکار، علی برکةالله‎!‎

‎…‎وگرنه نخستین بازی در گروهی که از اول، درست یا نادرست، گروه مرگش نامیدند، و تازه طبق معمول، دست غیبی(!) سر عزیزی را به سمت دروازه چرخاند و ما برنده شدیم، آری خوش حالی داشت؛ ولی نه با اینهمه حاشیه و ابتکار‎! ‎

اینقدر به شادیهای مردم گیر می دهید که… ، علت خوش حالی شبانه مردم بعد از فوتبال،از نگاه یک روزنامه

اکنون اگر به شاگردانِ هر لحظه «مشق پاره شده» تحکم کنیم که این همه گل و بوته و نقش و نگار کنار مشقِ جرواجر شده است دیگر چه صیغه ای ست؟ پاسخ این است که: مدتی مشق ها و متن ها را تحمل و صبوری فرما ای آقا معلم! خواهی دید که از حاشیه ها فاصله خواهیم گرفت‎.‎

عیش و خوش حالی معقول و متعارفِ مردمان را یکسره به تحکم و اشتلم گرفتن و به ریز و درشت خوش حالی ها با فتاوا و حکم های ایالتی، به خصوص در مناطق خودخوانده خودمختار تاختن، همین تبعات را خواهد داشت‎.‎

مخاطبان این تذکر و اشاره دلسوزانه، اگر امروز نشنوند، فردا شنوندهخواهند شد‎.‎

وقتی معلمی مشق یک دانش آموز را به نشانه اعتراض، دو خط قرمز ضربدر می زند و این رویّه را ادامه می دهد، ناگزیر دانش آموز جهت نمایاندن خود، به حاشیه های مشق می پردا

عقل متوسط، هنگامی که در این اتفاقات نظاره می کند، آن زیر پوست را درمی یابد و می فهمد؛ در عجبم از عقول کل(!)، که آیا اینهمه تغافل می کنند از علل زیر پوستی وقایعی از این دست؟

آقا معلم جان ها! این شاگردان شما، یعنی ما، مثل همه دیگر آدمیزادگان چهار گوشه این عالم، نیازمند خوش حالی و دست افشانی و پای کوبی اند و اگر این قدر گیر ندهید، والله آسمان ملک ما به زمین نمی آید، یعنی هیچ جای دنیا چنین نشده است والله؛ گیر ندهید، گیرها را خود همین مردم فهیم ـ که در مواقع حساسِ مورد نیاز شما فهیم تر هم می شوند ـ خودشان حلّ و فصل می کنند بالله‎!‎

اینقدر به شادیهای مردم گیر می دهید که… ، علت خوش حالی شبانه مردم بعد از فوتبال،از نگاه یک روزنامه

آن وقت خواهید دید، خوش حالی و پایکوبی جهت یک بُرد خداداد و من حیث لایحتسب، یک شب تا صبح همه پایتخت کشور عزیزمان ایران را و بعضی دیگر ایالات(!) را مسدود نمی کند بر آمبولانس و آتش نشانی و پلیس‎

روزنامه اطلاعات

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | خیابان | فوتبال | روزنامه | روزنامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog